I love flower farm สวนดอกไม้เชียงใหม่ ชุมชนดอกไม้ขายส่ง

I love flower farm เชียงใหม่ สวนดอกไม้พื้นที่กว้างของพื้นที่อำเภอแม่ริม ได้มีการจัดแสดงบอลลูพร้อมดอกไม้ตามฤดูกาล ดอกไม้หลากหลายสายพันธ์พร้อมมุมถ่ายรูปมากมายให้เลือกสรร