ปิดจอชาร์ตแบตเต็มไวจริงหรือ?

การทดลองชาร์ตโทรศัพท์มือถือ Samsung โดยใช้อุปกรณ์ในการวัดกระแสในการชาร์จในการวัดผล

silver iphone with black case on brown surface

การทดลองชาร์จทั้งหมด 3 วิธี
1. เปิดจอชาร์จ (เหมือนชาร์จไปด้วย้เล่นไปด้วย)
2. ปิดจอชาร์จ
3. เปิดเครื่องชาร์จ

ผลที่ได้คือ เมื่อเปิดจอชาร์จกระแสที่ชาร์จอยู่ที่ 1.1A
ส่วน ปิดจอชาร์จ และปิดเครื่องชาร์จ กระแสชาร์จอยู่ที่ 1.4A มากกว่าถึง 30% จึงทำให้ชาร์จได้เร็วกว่า

Back to top