วิธีเปิดไฟล์ .txt ภาษาไทยที่อ่านไม่ออก

วันนี้มีทริกง่ายสำหรับเปิดไฟล์ .txt ภาษาไทย ที่เปิดออกมาแล้วอ่านไม่ออก

ในกรณีที่เราเปิดไฟล์ .txt ที่เป็นภาษาไทย แต่พอเปิดขึ้นมากลายเป็นตัวอักษรยึกยือ ไม่สามารถอ่าน แบบในรูปนี้

2016-08-11_22-34-02

*สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าไฟล์นี้ถูก Save มาด้วยรหัสตัวอักษรที่ไม่เข้ากันกับโปรแกรมที่เปิด ซึ่งปกติที่พบว่าไฟล์ที่มีปัญหามักจะถูก Save มาเป็นแบบ ANSI

วิธีแก้คือ เราเลือกใช้โปรแกรมที่สามารถเปลี่ยนการแสดงผลรหัสตัวอักษร ได้ ซึ่งโปรแกรมที่หาได้ง่ายๆคือโปรแกรมประเภท Browse ในที่นี้ผมยกตัวอย่างโดยใช้ Chrome Browser

ขั้นตอนการเปิดดังนี้

  1. เปิดไฟล์ที่มีปัญหาด้วย Chrome โดยวิธีการง่ายคือลากไฟล์นั้น แล้ววางลงบน Chromedrop
  2. Chrome จะแสดงข้อความของไฟล์ (แต่จะเป็นตัวอักษรยึกยือ อย่าพึ่งตกใจ)
  3. ในโปรแกรม Chrome เลือกเมนู Menu > More Tools > Encoding > Thai
  4. เท่านี้ Chrome ก็จะแสดงข้อความที่ถูกต้องให้เราแล้ว
    2016-08-11_23-05-07

หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับ

 

The NFL Draft Weekend April 2009, lots of college football players lived their dreams and accomplishes the impossible. Both saw the field last year, Frey as nickel rusher. In general, a healthy leopard Cheap Jerseys gecko should not be suffering from any of this illness. In 1964, she became the first African American woman to enter the Ladies Professional Golf Association, where she reached the 27th rank, despite being subjected to racial prejudice throughout her career. Don worry so much about where defenders should be or where they supposed to be or all those kinds of things. If its a late game, they will have a meeting to go over game plan, maybe watch some film of the opponent just to remind themselves everything they studied that week as a last minute refresher.. You may hear them being referred to as ‘Sam’, ‘Mike’ and “Will’. “The other reason why it’s tough to get sorted is why did he get it in the first place? It comes down to a few factors, one of them being biomechanics. Helmets, whether for riding bikes, motorcycles, racing cars, or playing sports, can be a personal part of your identity within the sport or activity in which you use it. The credit card companies are entities that have what Buffett calls ‘a moat around the business’. Our core divisions of concerts, ticketing, and Advertising, each delivered their strongest quarterly AOI results ever.. The brain is the mastermind behind a healthy body. The three judges are expected to make a decision on the appeal sometime next year. Which is why some of them elect to don the aforementioned tinfoil headgear to keep the voices out. Selective estrogen receptor modulators like raloxifene, toremifene and tamoxifen and anti wholesale football jerseys estrogenic drugs such as cyclofenil, fulvestrant and clomiphene also block the effects of estrogen cheap football jerseys in specific body locations. In other words, he had never taken the trip he claimed in his alibi. The Bengals won 27 17.. “Wow they must like me, I got $10 off per month for 12 months, Starz for free for 6 months, and NFL Sunday Ticket for $99. If only an act of God could change Europe’s epic bathing culture, they got one in the mid 14th century, the Black Death strolled up and kicked Europe right in the teeth with its pestilence boot. She always had a knack for caring for cheap oakleys other people stating her first job was at 15 years of age at McDonald Kimberly had customers who only wished to be served by wholesale nfl jerseys her. Civic sciences, Social sciences, Political sciences and Economics opine that man has been given apt basis and advice to execute his social responsibilities.
Back to top