บันทึกเตือนความจำ

แบตเตอรี่ใช้น้ำกรดเท่าไหร่
แบตเตอรี่ขนาด 35A ใช้น้ำกรด 2.5 ขวด
แบตเตอรี่ขนาด 60A ใช้ น้ำกรดขนาด 70cc 5 ขวด