บันทึกเตือนความจำ

แบตเตอรี่ใช้น้ำกรดเท่าไหร่
แบตเตอรี่ขนาด 35A ใช้น้ำกรด 2.5 ขวด
แบตเตอรี่ขนาด 60A ใช้ น้ำกรดขนาด 70cc 5 ขวด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.